Szövetségünk az alapszabályában célul tűzte ki az önhibájukon kívül a létbiztonság fenntartása érdekében, valamint a megnövekedett költségek okozta terhek enyhítése céljából  tagjainak és a szociálisan rászorulók személyeknek a megsegítését, mind erkölcsi, mind anyagi támogatás formájában. Szociális segély folyósítható, azon személynek, aki szociálisan rászorult. Szociálisan rászorultnak tekintjük azt, aki önhibáján kívül - vagyoni viszonyára is tekintettel - olyan helyzetbe került, hogy a létfenntartása a jövedelméből nem biztosított.

A koronavírus-járvány következményei fokozottan érintik azokat a családokat, ahol kenyérkeresőjüket, vagy gyermeküket veszítették el. Szövetségünk szerény anyagi lehetőségeihez mérten csak egészen kivételes esetben tud az ilyen tragédiát átélő testvéreinknek segíteni. Mindenesetre hozzáférhető a segély igénylésre szolgáló, a Számviteli politika részét képező  diakóniai tájékoztató és igénylési űrlap. Ami viszont nem pénzkérdés, a vígasztalás igéjének az eljuttatása a gyászolókhoz, szorult helyzetűekhez, amelyre bíztatjuk területi szervezeteink tagjait.


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.