Szövetségünk elnöksége tájékoztatót tett közzé, amely ajánlásokat ad presbitereink részvételéhez a 2022. év október-novemberére kormányunk által elrendelt népszámlálásban:

Kedves Presbiter Testvéreink!

Október 1. és november 28. között tartják a 2021-ről 2022-re halasztott, tíz évente esedékes népszámlálást Magyarországon. Mindenkinek törvény által előírt kötelessége, hogy részt vegyen a népszámláláson. A népszámlálási kérdőív kitöltésére az idei esztendőben már online formában is lesz lehetőség. Attól függetlenül, hogy online töltjük-e ki a kérdőívet, vagy kérdezőbiztoson keresztül, ne feledkezzünk meg bejelölni, hogy református vallású vagyok. Erre bátorít bennünket a Magyarországi Református Egyház országos kampányvideóiban több ismert személyiség, és erre buzdítunk benneteket mi is.
Kérjük, hogy ti is bátorítsatok erre másokat is, és osszátok meg a közösségi médiában a református kampányvideókat és az erről szóló, cikkeket is, hogy minél több emberhez eljuthassanak.
Miért is tartjuk szükségesnek, hogy minél többen jelöljék be, és ezzel vállalják fel r4formátus kötődésüket?

Három okot szeretnénk megosztani veletek:

  1. Azzal, hogy bejelölöm a kérdőíven a vallásomra vonatkozó részt, felvállalom református hitemet, mely önmagában bizonyságtétel a liberális eszméknek egyre jobban teret adó világ felé.
  2. Az utolsó népszámlálás óta eltelt 10 év alatt, de főleg az elmúlt két, pandémiás esztendőben tapasztalhattuk településeink sokszor jelentős arányú lélekszám változását. Minél többen jelölik be a vallásukra vonatkozó részt, annál tisztább képet kapunk arról, hogy az egyházközségi nyilvántartásunkhoz képest ténylegesen mennyien kötődnek szorosan, vagy kevésbé szorosan a Református Egyházhoz. Ha komolyan vesszük, ez az adat fontos részét képezi egyházközségünk missziói munkatervének.
  3. Az államilag elismert magyarországi egyházak a Magyar Államtól támogatást kapnak. Ennek a támogatásnak a felosztása az egyházak között normatív (létszám arányos) alapon történik. Az így kapott támogatás elosztása a Magyarországi Református Egyházon belül egyházkerületi, majd egyházmegyei szintre is normatív alapon Szabó Gábor s.k.történik.

Miért írjuk mindezeket nektek?
Mert őrállók, presbiterek vagyunk. Gyülekezetünk presbitériumának tagjai. A presbitériumról pedig az érvényben lévő egyházi alkotmánytörvényünk ezt mondja: az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének sáfára.
Ezek alapján a felelősség, hogy a népszámlálás vallási hovatartozással kapcsolatos adata mit fog mutatni nekünk és rólunk, a miénk. A tét nem kicsi, sem erkölcsileg, sem anyagilag.
Vállald református vallásodat és bátoríts erre mind többeket!

Dr. Tóth János s.k.                             Bor Imre s.k.
alelnök                                                           elnök

Dr. Rózsa Tibor s.k.               Szabó Gábor s.k.        Hajdú Zoltán Levente s.k.
elnökségi tag                    elnökségi tag                         elnökségi tag     

   


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.