„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak” (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség honlapján!

Híreink

2021. április 17-én zárult (levelezés útján megtartott) éves küldöttgyűlésünk, amelyen tisztújításra is sor került. Ennek keretében Szövetségünk 95%-os többséggel megválasztotta új országos elnökévé Bor Imre mérnököt, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjét. A vele készült interjú során a következők hangzottak el:

Több, mint fél éves küzdelmünk eredményeként Szövetségünk "vallási egyesület"-ből újra általános egyesületi formájú jogi személlyé vált, ahogyan a 2019 előtti 28 évben is működött. Ezt a mozzanatot a Fővárosi Törvényszék 2020.12.11-én kelt, 14.Pk.60.155/2020/6-IV. sz. végzése, valamint ennek jogerőre emelkedését tanusító 14.Pk.60.155/2020/8 sz. végzése támasztja alá. Hálát adunk ezért Urunknak, a Fővárosi Törvényszék.munkatársainak, de nem utolsósorban dr.

Szövetségünk idén ünnepli fennállásának 30. évét. A tervezett jubileumi ünnepségre - amely a járvány miatt most halasztást szenved - testvér-szervezeteink vezetői köszöntésüket elküldve fejezték ki szeretetüket és együttérzésüket Szövetségünkkel. A továbbiakban felsoroljuk testvér-szervezeteink és vezetőink köszöntőit, melyek szerepelnek jubileumi kiadványinkban is.

A járvány nem akadályozta meg, hogy elkészüljön a Szövetség fennállásának 30 éves évfordulójára "30 éves a Magyar Református Presbiteri Szövetség" című kiadványunk. Ennek egy-egy példányát az ország minden református gyülekezete, Szövetségünk minden tagja és a "Presbiter" c. lapunk minden előfizetője megkapja postán a napokban.

A folyó év április 16-20. között levelezés útján lebonyolított küldött-közgyűlésünk 28/20230. Kgy. jelű határozatában kijelölte 30 éves jubileumi gyűlésünket szeptember 10-re, a 22. Kárpátmedencei Presbiteri Konferenciánkat szept. 11-13-ra, valamint az Együttműködési Tanács 5. ülésének időpontját október 16-17-re. Sajnálattal kell azonban közölnünk, hogy a járványhelyzet miatt a rendezvények nem tarthatók meg.

Az idén a járvány következtében a pünkösdi szokásos Konfirmációi ünnepség a szombathelyi gyülekezetben is elmaradt, hasonlóan más gyülekezetekhez. Nálunk hagyomány, hogy legalább egy éves intenzív felkészítésen kell részt venni a konfirmálóknak ahhoz, hogy a Presbitérium és a lelkész a szertartáson való részvételhez hozzájárulást adjon. Az idei évben is megkezdődött a felkészítés, de a járvány egy kis megtorpanást eredményezett. Lelkészünk úgy döntött, hogy az iskolai rendszerhez hasonlóan, a konfirmációi felkészülés is folytatódjon digitális formában.

Június 11-én, a Budapest-Fasori Egyházközség templomában ülésezett a Zsinat. Napirendjén a koronavírus-járvány folytán kialakult veszélyhelyzet egyházjogi alátámasztása, méltányos nyugdíj juttatása, a diakóniai szolgálat ellenőrzése és elemzése, az új énekeskönyv bevezetése, a jövő évi „Csillagpont” találkozó ideje és helye és egyéb beszámolók szerepeltek. A részletesebb tájékoztatás az ülés eseményeiről az interneten, az MRE www.reformatus.hu honlapján, "Határhelyzetek"  címen olvasható.

Oldalak


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.