A Presbiter Imatára
Imádságtörténeti és jelenkori lelki kincseinkből

Kálvin János imádságaiból

Tanítsanak imádkozni bennünket reformátor őseink
(talán kicsit régies, de gyönyörű nyelvezettel)
de használjuk ki az online imazözösségek lehetőségét, járványoktól függetlenül is!

SZIKSZAI GYÖRGY TANÁCSAI AZ IMÁDKOZÁSRÓL

Figyelmetességgel imádkozz.
Mélységes alázatossággal imádkozz
Buzgósággal imádkozz.
Bizodalommal imádkozz.
Tiszta szívből imádkozz.
Állhatatossággal imádkozz.
Jézus KrisztusbaN való hitből imádkozz.
Imádkozz, hogy jól imádkozhass.

RÁDAY PÁL (1677-1733) REGGELI IMÁJA

Uram Jézus! Követlek Tégedet, mint a Hold a Napot, hogy a Te kegyelmednek sugárival fényeskedjem. Követlek, mint árnyék a testet, hogy valahová fordulsz, lábaid nyomát szüntelen keressem. Követlek, mint a napkeleti bölcsek a Te csillagodat, hogy előttem menj, míglen megállj az én szívemben, ahol Tégedet találjalak. Követlek, mint gyermek az ő atyját, mert ha atyám és anyám elhágy is engemet, de Te felveszel (befogadsz) engem. Ámen.

ÁRVA BETHLEN KATA (1700-1759) ESTI IMÁJA

Édes Jézus, Tiéd vagyok. Néked élek, Néked halok. Légy Jézusom életemben, légy Jézusom halálomban. Légy Jézusom feltámadásomban, légy Jézusom az örök életben. Mindörökkön-örökké szent Atyád előtt való örvendezésemben. Ámen.

Petrőczi Kata Szidónia imája - reggel, délben, este
Méliusz Juhász Péter imáiból - felkeléskor, lefekvéskor, étkezés előtt, után
Huszár Gál könyörgéseiből - békességért az egyház öldöklésekor, mennyei harmatért, beszédünk tisztaságáért, ellenségeinkért
Balassa Bálint imáiból - reggel, Szentlélekért
Károlyi András imái - reggel, este, betegekért
Debreceni Szűr Gáspár imája útra induláskor
Ecsedi Báthori István imája békességért

STEINBACH PÜSPÖK ÚR IMÁDSÁGA HÁBORÚ IDEJÉN

„Valóban feltámadott az Úr!” (Lukács 24,34)

Feltámadott Urunk!
Add nekünk szabadító hatalmad bizonyosságát!
Köszönjük, hogy Te ott vagy életünk hajójában, és mi magunkkal vihetünk Téged, mint viharokat lecsendesítő Urat, aki nem engeded, hogy elvesszünk.
Közbenjáró könyörgést mondunk kárpátaljai testvéreinkért, minden háborúságot szenvedőért; azokért, akiknek menekülniük kell otthonaikból! Adj bölcsességet a világ vezetőinek!
Könyörülj rajtunk, hadd legyünk békességed és segítő szereteted eszközei!
Áldott légy azért, hogy Te nem terhelsz bennünket erőnk felett, és megoldást ajándékozol, hiszen a Te békességed minden gyarló emberi értelmet és önzést meghalad, mígnem győzelemre jut.
Áldott légy azért a bizonyosságért, hogy hitben már miénk a maradéktalan, örök, boldog megoldás is, megváltó szereteted által!
Segíts mindenkor Terád tekintenünk, feltámadott Urunk, hogy el ne csüggedjünk, a hitből fakadó cselekvésben meg ne restüljünk, a reménységben meg ne fogyatkozzunk!
Tudjuk, Urunk, hogy Te már meg is hallgattál minket!
Ámen.

 


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.