Szövetségünk kezdettől fogva feladatának tekinti a presbiterek ismereteinek, szolgálati felkészültségének a gyarapítását, csiszolását. Már az évezred elején kidolgozott egy  presbiterképzési munkatervet, három fejezettel: egyet elsősorban a gyülekezeti presbiter-továbbképzés, egy másikat pedig a kisköri (területi) képzések, a harmadikat központi presbiterképző tanfolyamok céljára. Az első egy 44 órás képzési terv, a másik bővebb, 74 órás képzési terv, a harmadik egy 104 órás tanterv, amelyeket 2003-ban a Zsinat elé is terjesztett. Bár akkor a Zsinat nem tartotta szükségesnek ezzel foglalkozni, Szövetségünk a továbbiakban ezeket a képzési terveket azóta is irányadónak tekinti nemcsak Magyarországon, hanem ajánlja a határon kívüli magyar református presbitériumok részére is.

A presbiterképzés anyagai írott formában, hangfelvételek és video felvételek alakjában – a „Kiadványaink” lapon felsoroltakon túlmenően – a www.presbiterkepzes.hu honlapon találhatók meg. A „Kiadványaink” lapon leírt ú.n. tematikus füzetek megfelelő aloldalon tekinthetők meg és szükség esetén onnan letölthetők.

Átlépés a Presbiterképzés honlapjára.


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.