Testvérszervezeteknek nevezzük elsősorban a határainkon kívül létesült presbiteri szövetségeket. Ezek a következők:
Szlovákiai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Miután 2011-ben megalakult közegyházaink részvételével a Magyar Református Egyház és a Generális Konvent, aktuálissá vált együttműködésünk a fenti testvér-szervezetekkel. Az erre vonatkozó Együttműködési Megállapodást 2014. november 8-án, Sárospatakon írtuk alá. (5 oldalas megállapodás)

2016 október 22-én találkozott az öt együttműködő presbiteri szövetség elnöksége és megalapítottuk az Együttműködési Tanácsot, amely konkrét akciók kidolgozását és végrehajtását végzi. Idetartozik az MRPSz által kiadott Tematikus Füzetek eljuttatása a határon túli szövetségekhez, egymás támogatása nagyobb konferenciáink kölcsönös látogatása, felsőfokú képzés szervezése határainkon túl a Sárospataki Teológiai Akadémián működő képzés mintájára stb.

A közelmúltban kísérlet történt olyan presbiteri szövetség létrehozatalára, amely a nyugat-európai magyar református anya- és szórvány gyülekezetek presbitereit fogná össze. Egyelőre csak a bajorországi magyar református presbitereket összefogó szövetség megalakulása vált lehetővé, melynek csatlakozása az Együttműködési Tanácshoz folyamatban van. Erről előzetes nyilatkozat is készült.

Reménységgel tekintünk az elé, hogy Szerbiában meg fog alakulni a Szerbiai Református Keresztyén Egyházkerület presbiteri szövetsége is, amely tovább bővítheti az együttműködő magyarajkú presbiteri szövetségek családját.

2016-ban az együttműködés hatékonnyá tétele érdekében a testvérszervezetek élő szövetségei Együttműködési Tanácsot alakítottak, amely évente találkozik. 2017-ben az erdélyi Zsobokon tanácskoztak a testvér-szövetségek, amely eseményről feljegyzés készült.
2019-ben a Kárpátmedencei Presbiteri Szövetségek Együttműködési Tanácsának a házigazdája a hazai szövetségünk volt. Piliscsabán, a Bethánia CE egyesület vendégházában október 25-26-án megrendezett tanácskozáson erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és hazai képviselők vettek részt. Résztvevők:
Pályi József elnök, Ambrus Attila, Bíró Béla, Fancsik Zoltán és Halmágyi Sándor az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségétől,
Gyurkó Miklós elnök a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségétől,
dr. Urbán Károly a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségtől,
Viczián Miklós elnök, Erdei Gábor, dr. Judák Endre, dr. Tóth János és Váczi Gábor a Magyar Református ípresbiteri Szövetségtől.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsének elnöksége események időbeli ütközése miatt kimentését kérte.

Felvidéki testvérszervezetünk a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség.

Elnöke Fekete Vince.


Kárpátaljai testvérszervezetünk a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Gyurkó Miklós


Királyhágómelléki testvérszervezetünk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Tóth András.Erdélyi testvérszervezetünk az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége.

Elnöke Pályi József.

 

A kárpát-medencei testvér-szövetségeken kívül kapcsolatot tartunk két nyugat-európai magyar szövetséggel is, ezek:
Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat és
Nyugat-Európai Magyar Protestás Gyülekezetek Szövetsége.
Előbbi közgyűlésén és konferenciáin Szövetségünk képviseletében rendszerint titkárunk is részt vesz. Többen részt veszünk a szervezetnek azokon a konferenciáin is, melyeket Magyarország területén, vagy Ausztriában tartottak meg.

Tágabb értelemben testvér-szervezetnek tekintjük a Magyar Református Nőszövetséget is, amellyel az utóbbi években rendszeresen tartottunk közös konferenciákat egymás hite által való épülésünk és szolgálatunk összehangolása érdekében. Ilyen  közös konferenciára került sor 2017. április 29-én, 2018. május 5-én a Ráday u. 28. alatti egyházkerületi székházban, ill. 2019. május 18-án, a Református Egység Napján, Debrecenben, a Református Kollégium oratóriumában.


Kálvin János

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

 

Levélcím:
H-2200 Monor
Iglói u. 15.


Telefon:
+36 (30) 747-7177
+36 (20) 250-1428
E-mail:
szovetseg [ kukac } presbiter [ pont ] hu


Bankszámlaszám:
11705008-20416641


Adószám:
19289821-1-43

Támogatóink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben
8.000.000 Ft-tal támogatta Szövetségünk működését,
az EGYH-KCP-15-P-0111 számú támogatás keretében.